U-ETDS Ulaştırma Bakanlığına Ait (Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi) ‘nin kısaltmasıdır. U-etds Bilgi Sistemi zorunlu bir uygulamadır.Zorunluluk 31.12.2019 tarihinde. Başlayacaktır.Yükün kayıt işlemleri hem bakanlığa otomatik olarak bildirilmesi hem’de arşiv olarak saklanabilmesi için gerekli olan bir uygulama altyapısı olarak planlanmıştır.Araç kayıt işlemleri seferlerde kullanılan araçların plaka, marka, model, yıl ve yakıt türü gibi bilgilerin kayıt altına alındığı bir sistemdir.

U-ETDS KİMLERİ KAPSIYOR ?
U-ETDS sistemi, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde

Eşya taşımacılarını (K1, K3, C2 veC3),

Lojistik işletmecilerini (kapsamaktadır.
U-ETDS’ nin FAYDALARI NELER’ DİR ?
U-ETDS sistemi sayesine;
KTY gereğince,U-ETDS’ye bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen,yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilecek