5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi (Bağkur kapsamındaki sigortalılar) ile (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden Genel Sağlık Sigortası borcu olanlara 31 Aralık 2019 tarihine kadar ücretsiz sağlık hizmeti almalarına imkan tanımaktadır.